strona glowna
gmina Poddebice
urzad
aktualnosci
oferty inwestycyjne
ogloszenia
galeria
mapy
kontakt
linki
 
ogłoszenia


Dokończenie realizacji przedsięwzięcia pn. „Kraina Bez Barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru” w zakresie dostawy pojazdu inwalidzkiego (samochodu) do przewozu osób niepełnosprawnych w plen

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu inwalidzkiego (samochodu) do przewozu osób niepełnosprawnych w plener dla potrzeb Domu Pracy Twórczej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich. Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Pojazd inwalidzki (samochód) stanowiący przedmiot zamówienia winien: - być fabrycznie nowy wyprodukowany w 2015 r., 9-cio osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim, z nadwoziem typu BUS 9-cio osobowy, - spełniać warunki określone w art.58, 66 i 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), a także warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32 poz.262 z późn. zm.) oraz warunki przewidziane przepisami prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej, - posiadać świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji, iż jest to pojazd inwalidzki (samochód) dopuszczony do ruchu jako pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym. Wykonawca dokona dostawy przedmiotu zamówienia wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015 roku, który będzie nieużywany, kompletny, wolny od wad. Wykonawca dostarczy również prawem wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności CE, świadectwa i rejestracje, instrukcje obsługi pojazdu inwalidzkiego (samochodu) w języku polskim oraz dokument gwarancyjny sygnowany numerem umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Na takich samych warunkach Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy na pojazd inwalidzki (samochód) instrukcję serwisową w języku polskim. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Domu Pracy Twórczej w Poddębicach, ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice własnym transportem. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz parametrów techniczno-użytkowych przedstawione są w wykazie stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.  


więcej...

2015-06-12


Zapytanie ofertowe na zapewnienie techniki estradowej wraz z obsługą oraz występów muzycznychwięcej...

2015-05-19


Zapytanie ofertowe na zapewnienie programu artystycznego podczas imprezy masowej promującej projekt „Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego oraz nabrzeża Neru”więcej...

2015-04-28


Dokończenie realizacji przedsięwzięcia pn. „Kraina Bez Barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru” w zakresie dostawy pojazdu inwalidzkiego (samochodu) do przewozu osób niepełnosprawnych w plener dl

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu inwalidzkiego (samochodu) do przewozu osób niepełnosprawnych w plener dla potrzeb Domu Pracy Twórczej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich. Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Pojazd inwalidzki (samochód) stanowiący przedmiot zamówienia:

  • winien być fabrycznie nowy wyprodukowany w 2015 r., 9-cio osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim z nadwoziem typu BUS 9-cio osobowy,

  • winien posiadać świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji, iż jest to pojazd inwalidzki (samochód) dopuszczony do ruchu jako pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

  • musi spełniać warunki określone w art.58, 66 i 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.), a także warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. nr 32 poz.262 z późn. zm.), oraz musi spełniać warunki przewidziane przepisami prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej.

Wykonawca dostarczy również prawem wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności CE, świadectwa, dokumenty konieczne dla rejestracji pojazdu, kartę pojazdu, instrukcje obsługi pojazdu inwalidzkiego (samochodu) w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne sygnowane numerami umowy zwartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Na takich samych warunkach Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy na pojazd inwalidzki (samochód) instrukcję serwisową w języku polskim.

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Domu Pracy Twórczej w Poddębicach, ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice własnym transportem.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz parametrów techniczno-użytkowych przedstawione są w wykazie stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia.więcej...

2015-03-19


Dokończenie realizacji przedsięwzięcia pn. „Kraina Bez Barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru” w zakresie dostawy pojazdu inwalidzkiego (samochodu) do przewozu osób niepełnosprawnych w plener dl

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu inwalidzkiego (samochodu) do przewozu osób niepełnosprawnych w plener dla potrzeb Domu Pracy Twórczej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich. Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Pojazd inwalidzki (samochód) stanowiący przedmiot zamówienia: winien być fabrycznie nowy wyprodukowany w 2015 r., 9-cio osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim z nadwoziem typu BUS 9-cio osobowy, winien posiadać świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji, iż jest to pojazd inwalidzki (samochód) dopuszczony do ruchu jako pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. musi spełniać warunki określone w art.58, 66 i 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) a także warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. nr 32 poz.262 z późn. zm.), oraz musi spełniać warunki przewidziane przepisami prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej.
Wykonawca dostarczy również prawem wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności CE, świadectwa, rejestracje, instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne sygnowane numerami umowy zwartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Na takich samych warunkach Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy na pojazd inwalidzki (samochód) instrukcję serwisową w języku polskim. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz parametrów techniczno-użytkowych przedstawione są w wykazie stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia.

więcej...

2015-02-03


Dokończenie realizacji przedsięwzięcia pn. „Kraina Bez Barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru” w zakresie dostawy i montażu sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w Domu Pracy Tw

Przedsięwzięcie będzie polegać na dostawie i montażu sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w Domu Pracy Twórczej w Poddębicach ul. Mickiewicz 9/11 powstałego w wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Kraina Bez Barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru” . Wykonawca dostarczy w ramach umowy sprzęt specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ.
Lokalizacja sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych została przedstawiona na rzutach stanowiących załącznik Nr 8 do SIWZ.
Wykonawca dokona dostawy przedmiotu zamówienia wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2014 roku, który będzie nieużywany, kompletny, wolny od wad. Wykonawca dostarczy również prawem wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności CE, świadectwa, rejestracje, instrukcje obsługi sprzętu w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne sygnowane numerami umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Na takich samych warunkach Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy na sprzęt specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych instrukcję serwisową w języku polskim.


więcej...

2015-01-30

Archiwum aktualnosci


do góry ^^Wszystkie prawa zastrzeżone.


strony internetowe Łódź
Google+