strona glowna
gmina Poddebice
urzad
aktualnosci
oferty inwestycyjne
ogloszenia
galeria
mapy
kontakt
linki
 
aktualności

INWESTYCJE W GMINIE PODDĘBICE 

ROK 2015:

1. Budowa drogi Golice-Nowa Wieś 

- wspólna inwestycja samorządu poddębickiego i wartkowickiego;
- powstała nawierzchnia asfaltowa o długości blisko 4 km
, wybudowany został chodnik oraz system aktywnej informacji wizualnej wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych zasilanym z baterii słonecznych, zamontowano barierki ochronne i oświetlenie ledowe;
- wartość zadania to 
prawie 2,2 mln zł, z czego dotacja w wysokości 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 345 tys. zł od Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.2. Rewitalizacja zabytkowego pałacu renesansowego w Poddębicach

- w ramach inwestycji odrestaurowane zostały wszystkie poziomy budynku. Obiekt zyskał nową elewację, odnowione zostały elementy architektoniczne jak loggia, herb Wysogotta i zegar słoneczny. We wnętrzu budowli odtworzono zabytkowe polichromie. Ewenementem na skalę krajową są wydobyte fragmenty delfinów.
- w pałacu znajdują się m.in. sala baletowa, sale warsztatowe, kafeteria. Swą siedzibę ma tu Dom Pracy Twórczej oraz Poddębicki Dom Kultury i Sportu.3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niewieszu

- w nowym kontenerowym budynku stacji znajdują się filtry, aerator i wewnątrzobiektowe rurociągi wodno-kanalizacyjne. Tuż obok powstał zbiornik retencyjny wody czystej o pojemności 250 m3. Wydajność stacji w sieci wynosi 85 m3/godz. Teren jest ogrodzony i monitorowany.
- z
akupiony został także samochód asenizacyjny. Auto z beczką o pojemności 10 m3 posłuży do odbioru nieczystości z terenu miasta i gminy, a dodatkowo posiada możliwość opróżniania toalet.   
- łączna wartość inwestycji to 1,9 mln zł. 75% tej kwoty stanowi dofinansowanie z PROW.  4. Budowa Centrum Rekreacji w Sworawie

- Centrum powstało z inicjatywy mieszkańców. Na jego terenie znajduje się plac zabaw, altana z grillem, plac do gier zespołowych, szatnie, toalety;
- na inwestycję poddębicki samorząd wydał blisko 450 tys. zł, z czego 80% pochodzi z PROW WŁ.   


INWESTYCJE W GMINIE PODDĘBICE 

ROK 2014:

1. Budowa drogi Dzierzązna-Izabela-Borzewisko-Balin

- w ramach zadania powstała nawierzchnia asfaltowa na odcinku prawie 5 km;
- dodatkowo w Izabeli na skrzyżowaniu z Borzewiskiem pojawił się chodnik i oświetlenie drogowe;
- przedsięwzięcie warte prawie 2 mln zł udało się przeprowadzić dzięki wsparciu środków zewnętrznych - zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 0,9 mln zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a także 0,4 mln zł z funduszu rolnego. Wkład finansowy w budowę drogi miał również Powiat Poddębicki.


2. Rewitalizacja parku w Poddębicach

- na bazie parku powstał Ogród Zmysłów z elementami małej architektury takimi jak: mur strukturalny, kolorowe fontanny, organiczne latarnie, siedziska wstęgowe – chillout speace, ściana wodna, muzyczne gniazda, zapachowe siedziska;
- cały teren podzielony jest na pięć stref, odpowiadających zmysłom: wzroku, węchu, słuchu, dotyku i smaku. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań pokazana została wielowymiarowość wykorzystania ludzkich zmysłów. W parku zachowano układ przestrzenny alei parkowych, a podświetlona roślinność oraz nagłośnienie daje przestrzeni publicznej wysoką jakość rekreacyjną.
- inwestycja warta 15 mln zł została zrealizowana dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ale też WFOŚiGW w Łodzi, RCPS w Łodzi, Ministerstwa Kultury.3. Remonty w remizach strażackich

- ponad 200 tysięcy złotych kosztowały inwestycje przeprowadzone w Ochotniczych Strażach Pożarnych;
- w 
OSP Klementów, OSP Sworawa, OSP Bałdrzychów i OSP Chropy wymieniono pokrycie dachowe strażnic;
- druhowie z Kałowa utworzyli plac zabaw;
- w Górze Bałdrzychowskiej wyremontowana została świetlica;
przed wejściem do Wiejskiego Centrum Integracji Społecznej w Ciężkowie, które stanowi siedzibę remizy w tej miejscowości na całym obszarze pojawiła się kostka brukowa.INWESTYCJE W GMINIE PODDĘBICE

ROK 2013:

1. Budowa drogi Góra Bałdrzychowska-Feliksów

- 4,7-kilometrowy asfaltowy odcinek, chodnik o długości 150 metrów, wymiana oświetlenia ulicznego;
- koszt inwestycji 2,6 mln zł, w tym 50% dofinansowania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 935 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego; w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 935 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego;


2. Rewitalizacja centrum miasta

- budowa fontanny, którą tworzy 11 dysz; wysokość strumienia wynosi od 0,5 do 2,2 metra; koszt inwestycji: 0,5 mln zł;

- powstanie pijalni wód termalnych/teatru integracji na bazie kościoła ewangelicko-augsburskiego z widownią na ponad 100 osób; 6 kranów pijalni wód;

- pojawiły się nowe nawierzchnie na ulicach i chodnikach oraz ścieżki rowerowe na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Mickiewicza;

  • kolorowa fontanna w centrum Poddębic

  • Pijalnia Wód Termalnych/Teatr Integracji

  • centrum miasta po rewitalizacji

3. Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy

- inwestycja objęła budowę wodociągu w Pudłówku oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Porczynach, powstanie sieci wodociągowej w Bałdrzychowie, Niewieszu Kolonii, Podgórczu, Borkach Lipkowskich, a także rurociągu tłocznego w Sworawie i Poddębicach oraz monitoringu dla stacji uzdatniania wody w Niewieszu i Niemysłowie;
- 75% dofinansowania z PROW oraz 483 tys. zł z WFOŚiGW w Łodzi;
- całość zadania: 2,9 mln zł.


4. Rozbudowa geotermalnej sieci cieplnej

- Gmina wybudowała 2,8 km sieci cieplnej (przyłącze do kotłowni Krasickiego 15 i Zielonej 14);
- koszt zadania: 5,8 mln zł, w tym dotacja 4,6 mln zł z WFOŚiGW w Łodzi;5. Otwarcie Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie INWESTYCJE W GMINIE PODDĘBICE


ROK 2012:


1. Rekultywacja składowiska odpadów w Poddębicach

- zadanie polegało na: odspojeniu odpadów i przykryciu ich ziemią izolacyjną, uszczelnieniu pryzmy wierzchowiny i skarp matami bentonitowymi, pokryciu mat warstwą drenażową, warstwą glebową i humusem. Następnie wykonane zostało odwodnienie geodrenażem i rowami opaskowymi do zbiorników odparowujących. Dla odgazowania wykonano pięć  studni gazowych, a w ramach rekultywacji biologicznej wysiano mieszankę traw.
- wartość inwestycji: 2,2 mln zł, w tym 85% dofinansowania z UE.
2. Budowa drogi z Krępy do Truskawca

- budowa nawierzchni asfaltowej na odcinku 3,6 km, a w Krępie dodatkowo chodnika z kostki brukowej i oświetlenia ulicznego;
- koszt zadania: 1,9 mln zł, dofinansowanie: 700 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 400 tys. zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 91 tys. zł z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;3. Budowa wymiennikowni geotermalnej wraz z siecią ciepłowniczą w Poddębicach

- sieć zasilana ciepłem geotermalnym oplecie ul. Mickiewicza (obiekty sportowo-rekreacyjne, liceum, pałac), ul. Polną (gimnazjum, zespół szkół ponadgimnazjalnych) i ul. Zieloną;
- w ramach inwestycji doprowadzona zostanie woda termalna do poddębickiego szpitala w celu prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych i balneologicznych;
- koszt zadania: 8 mln zł, w tym 50% dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.4. Rewitalizacja centrum miasta

- w ramach zadania w pierwszej kolejności przebudowano (w porozumieniu z PGE) sieć elektroenergetyczną  i oświetlenie ulicznego - koszt: 1,8 mln zł, z czego 1 mln zł z UE, 0,6 mln zł z PGE;
- przeprowadzono modernizację targowiska miejskiego w Poddębicach;
INWESTYCJE W GMINIE PODDĘBICE


ROK 2011:1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego oraz nabrzeża Neru

- przebudowa zabytkowego pałacu, gdzie mieścić się będzie Dom Pracy Twórczej z pracowniami artystycznymi;
- na bazie parku utworzony zostanie Ogród Zmysłów oraz bulwar nad rzeką Ner - powstaną ciągi pieszo-rowerowe z elementami małej architektury oraz oświetleniem;
- koszt inwestycji: 11 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych: 7 mln zł
 
 


2. Budowa drogi Ciężków-Panaszew

- na odcinku 2 km z Ciężkowa do Panaszewa powstała nawierzchnia asfaltowa;
- wspólna inwestycja Gminy Poddębice i Powiatu Poddębickiego;
- wartość zadania: 750 tys. zł
3. Budowa schetynówki Bałdrzychów-Podgórcze-Malenie

- na długości 3,2 km pojawił się asfalt;
- droga została wybudowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
- koszt zadania: 1,6 mln zł4. Budowa schetynówki Pudłówek-Piotrów

- inwestycja przeprowadzona w partnerstwie z Gminą Zadzim;
- dywanik asfaltowy pojawił się na odcinku 1,6 km;
- przedsięwzięcie warte 0,8 mln zł w połowie dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych


5. Budowa drogi w Koloni Byczyna

- budowa nawierzchni asfaltowej o długości 1,2 km;
- wartość prac: 0,4 mln zł (dofinansowanie w wysokości 93% w ramach odbudowy obiektów i dróg zniszczonych w wyniku powodzi)


6. Budowa drogi w Karnicach

- asfaltowy trakt powstał na odcinku 1,2 km;
- inwestycja warta370 tys. zł otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 138 tys. złROK 2010:1.    Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji „KRAINA BEZ BARIER” w Byczynie

- nowoczesny kompleks rekreacyjny z boiskami do piłki nożnej, rugby, koszykówki, siatkówki plażowej, kortem tenisowym, bieżnią lekkoatletyczną, kąpieliskiem, wodnym ogrodem botanicznym, pomostami wędkarskimi, marinami dla kajaków i łódek, gabinetami odnowy biologicznej, salami konferencyjnymi i dydaktycznymi, centrum prasowym, placem zabaw dla dzieci oraz parkingami;

- koszt inwestycji: 15 mln zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 10,5 mln zł;
2. Przebudowa ul. Pogodnej, Radosnej, Wesołej, Wiejskiej i Przejazd w Poddębicach

- budowa nawierzchni asfaltowej, chodników i oświetlenia w obrębie pięciu ulic;

- wartość przedsięwzięcia: 2,4 mln zł, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1,7 mln zł.

3.    Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej

- wymiana sieci w kolejnych częściach Gminy – nowy rurociąg pojawił się przy ul. Przejazd, Konopnickiej, pl. Kościuszki w Poddębicach;4.    Schetynówka Panaszew-Lubocha

- budowa drogi na odcinku 5,5 km w miejscowościach: Panaszew, Kazimierzew, Krzemieniew, Lubocha;

- wartość zadania: 3,3 mln zł, połowa środków to dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, wkład Gminy Poddębice: 0,4 mln zł.
5.    Budowa wodociągu w miejscowościach: Lubiszewice-Paulina-Leśnik

- budowa sieci o długości 8 km;

- koszt przedsięwzięcia: 1,1 mln zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 0,7 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.6.    Budowa bloku TBS

- 21 mieszkań powstaje przy skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Przyszłość w Poddębicach;

- wartość inwestycji: 2,6 mln zł, wkład samorządu: 0,2 mln zł.

7.    Budowa Wiejskiego Centrum Integracji Społecznej w Ciężkowie

- w zmodernizowanej remizie strażackiej powstały sale: komputerowa, widowiskowa, pomieszczenia kuchenne, sanitariaty;

- koszt realizacji zadania: 0,9 mln zł, w tym dofinansowanie 0,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 8. Modernizacja osiedla 500-lecia w Poddębicach

- budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników z kostki brukowej, parkingów, placów zabaw, nowe nasadzenia;

- wartość inwestycji: 2,5 mln zł.

9. Przebudowa drogi w Szarowie

- budowa nawierzchni asfaltowej na długości 2 km w Szarowie;

- koszt realizacji zadania: 0,4 mln zł.
ARCHIWUM:Inwestycje 2009

Inwestycje 2009

Inwestycje 2009Powrót do listy

do góry ^^Wszystkie prawa zastrzeżone.


strony internetowe Łódź
Google+