strona glowna
gmina Poddebice
urzad
aktualnosci
oferty inwestycyjne
ogloszenia
galeria
mapy
kontakt
linki
 
aktualności

Zadanie pn. „Wsparcie systemu ratowniczo- gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kałowie” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.

Całkowita wartość zadania:
718 320,00 zł
Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi:
280 000,00 zł

www.zainwestujwekologie.plZadanie pn. „Utworzenie  ekopracowni przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania:
19 875,00 zł
Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi:
16 875,00 zł

Zakres prac obejmuje m.in.:

- pomoce dydaktyczne,

- sprzęt audio, video, komputerowy, fotograficzny,

- wyposażenie pracowni,

- prace remontowe,

- tablica informacyjna.Zadanie pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Poddębice” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
Całkowita wartość zadania:
3 103 787 PLN
Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi:
477 445 PLN
Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi:
477 445 PLN
Dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
1 887 355 PLN
Udział własny Gminy Poddębice
261 542 PLN
 
 
Zakres prac obejmuje:
- budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Bałdrzychów, Pudłówek, Niewiesz Kolonia, Podgórcze o długości ok. 7,6 km;
- budowę kolektora sanitarnego tłocznego w miejscowości Sworawa o długości  ok. 2,5 km wraz z dwiema przepompowniami ścieków;
- modernizację stacji uzdatniania wody w Porczynach.


 

Zadanie pn. Utworzenie w Parku w Poddębicach „Ogrodu Zmysłów” w ramach  projektu „Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego oraz Nabrzeża Neru”  zostanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w wysokości  2 378 977,74 zł .

 

 
Zadania pn. „Utworzenie w Parku w Poddębicach „Ogrodu Zmysłów” w ramach projektu „KRAINA BEZ BARIER w Poddębicach rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego oraz nabrzeża Neru”  dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Całkowita wartość zadania:
8 849 999,97 zł
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 2 378 977,74 zł.

Zakres prac obejmuje m.in.:

-      nasadzenia drzew, krzewów i trawników,

-      elementy małej architektury,

-      instalacje nawadniające i elektryczne,

-      oznaczenie terenu i tablice informacyjne.


 

 


 

 
 
Zadanie pn. "Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraina Bez Barier - budowa instalacji solarnej i gruntowego wymiennika ciepła w budynku zaplecza oraz zewnętrznych sieci wod. kan."  Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Powrót do listy

do góry ^^Wszystkie prawa zastrzeżone.


strony internetowe Łódź
Google+