strona glowna
gmina Poddebice
urzad
aktualnosci
oferty inwestycyjne
ogloszenia
galeria
mapy
kontakt
linki
 
oferty inwestycyjne


OGŁOSZENIE BURMISTRZA PODDĘBIC Z DNIA 19.06.2009r. - 2

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poddębice położonej w Poddębicachwięcej...

2009-06-19


OGŁOSZENIE BURMISTRZA PODDĘBIC Z DNIA 19.06.2009r. - 1

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poddębice położonej w Poddębicachwięcej...

2009-06-19


INFORMACJA BURMISTRZA PODDĘBIC Z DNIA 19.03.2009r.

Stosownie do postanowień art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 i z 2005r. dz.U. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, oraz Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Dz.U. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 220, poz. 1412/
podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach - I piętro został wywieszony w dniu 19.03.2009r. na okres 21 dni wykaz w sprawie ustalenia zasad i ogłoszenia do oddania w użytkowanie wieczyste w ramach przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Poddębicach w rejonie ul. Targowej przeznaczonych pod zabudowę kilkurodzinną /8-20 mieszkań/ oznaczonych działkami: 
- Nr 177 o pow. 1.169 m.kw. Kw 15688 Cena nieruchomości wynosi - 69.000,- złotych /łącznie z podatkiem VAT/I opłata /25% ceny/ - 17.250,-zł, opłata roczna /1% ceny/ - 690,- zł 
- Nr 178 o pow. 1.426 m.kw. Kw 15688 Cena nieruchomości – 58.000,- złotych /łącznie z podatkiem VAT/I opłata /25% ceny/ - 14.500,- zł, opłata roczna /1% ceny/ - 580,- zł 
Osoby zainteresowane nabyciem w/w nieruchomości prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Poddębicach / pokój Nr 101 I piętro tel. (0-43) 678 – 25 – 80 wew. 228/.  

                                                                                           Burmistrz Poddębic
                                                                                             Piotr Sęczkowski2009-03-19


INFORMACJA BURMISTRZA PODDĘBIC Z DNIA 6.03.2009r.

Stosownie do postanowień art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 i z 2005r. dz.U. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, oraz Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Dz.U. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 220, poz. 1412/ p o d a j ę do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach - I piętro został wywieszony w dniu 06.03.2009r. na okres 21 dni wykaz w sprawie ustalenia zasad i ogłoszenia do sprzedaży w ramach przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej działką Nr 195/6 o pow. 1,9060 ha położoną we wsi Dominikowice.
Cena nieruchomości wynosi 60.000,- złotych.
Ponieważ jest to obszar zieleni parkowej sposób zagospodarowanie w/w nieruchomości zostanie ustalony w uzyskanej przez nabywcę decyzji o warunkach zagospodarowania.Osoby zainteresowane nabyciem w/w nieruchomości prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Poddębicach / pokój Nr 101 I piętro tel. (0-43) 678 – 25 – 80 wew. 228/.

Poddębice, 06.03.2009r.                                     Burmistrz Poddębic
                                                                          Piotr Sęczkowski2009-03-06


INFORMACJA BURMISTRZA PODDĘBIC Z DNIA 30.01.2009r.

Stosownie do postanowień art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 i z 2005r. Dz.U. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Dz.U. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 220, poz. 1412/
podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach - I piętro zostało wywieszone w dniu 30.01.2009r. ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia w dniu 10 marca 2009r. w Urzędzie Miejskim w Poddębicach o godz. 10.00 /pokój Nr 101I piętro/ przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wyszczególnionych nieruchomości gruntowych położonych w Leśniku przeznaczonych na cele rekreacyjne:

1. działka Nr 441 o pow. 851 m.kw. - cena wywoławcza 5.700 zł z VAT
2. działka Nr 446 o pow. 851 m.kw. - cena wywoławcza 5.700 zł z VAT
3. działka Nr 448 o pow. 865 m.kw. - cena wywoławcza 5.700 zł z VAT
4. działka Nr 449 o pow. 796 m.kw. - cena wywoławcza 5.300 zł z VAT
5. działka Nr 451 o pow. 758 m.kw. - cena wywoławcza 5.100 zł z VAT
6. działka Nr 452 o pow. 718 m.kw. - cena wywoławcza 4.800 zł z VAT
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 04.03.2009r.
Osoby zainteresowane nabyciem w/w nieruchomości prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem. Szczegółowych informacji dot. przetargów udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Poddębicach /pokój Nr 101 I piętro tel. (0-43) 678 – 25 – 80 wew. 228/.

Poddębice, 30.01.2009r.                                        Burmistrz Poddębic
                                                                                  Piotr Sęczkowski2009-01-30


INFORMACJA BURMISTRZA PODDĘBIC Z DNIA 28.11.2008 r.

Stosownie do postanowień art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 i z 2005r. dz.U. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, oraz Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Dz.U. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007r. Nr 173, poz.1218/
podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach - I piętro został wywieszony w dniu 01.12.2008r. na okres 21 dni wykaz w sprawie ustalenia zasad i ogłoszenia do sprzedaży w ramach przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione nieruchomości gruntowe położone we wsi Leśnik przeznaczone na cele rekreacyjne oznaczone działkami:

1. Nr 441 o pow. 851 m.kw. - cena 5.700,- zł z VAT
2. Nr 446 o pow. 851 m.kw. - cena 5.700,- zł z VAT
3. Nr 448 o pow. 865 m.kw. - cena 5.700,- zł z VAT
4. Nr 449 o pow. 796 m.kw. - cena 5.300,- zł z VAT
5. Nr 451 o pow. 758 m.kw. - cena 5.100,- zł z VAT
6. Nr 452 o pow. 718 m.kw. - cena 4.800,- zł z VAT

Osoby zainteresowane nabyciem w/w nieruchomości prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem.Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Poddębicach /pokój Nr 101 I piętro tel. (0-43) 678 – 25 – 80 wew. 228/.

                                                                                           Burmistrz Poddębic
                                                                                            Piotr Sęczkowski2008-12-01

Archiwum aktualnosci
do góry ^^Wszystkie prawa zastrzeżone.


strony internetowe Łódź
Google+