strona glowna
gmina Poddebice
urzad
aktualnosci
oferty inwestycyjne
ogloszenia
galeria
mapy
kontakt
linki
 
ogłoszenia
Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 20082011-04-15


Obwieszczenie Burmistrza Poddębic z dnia 25 stycznia 2016 roku

Poddębice, dnia 25 stycznia 2016 r.
OBWIESZCZENIE

Nasz znak: ROŚ. 6220.40.2015
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Poddębic informuje, iż w dniu 25 stycznia 2016 r. została wydana decyzja znak: ROŚ. 6220.40.2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przeciw wykluczeniu – KRAINA BEZ BARIER w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geotermalnego”.

Z up. Burmistrza
Sekretarz Poddębic
(-) Elżbieta Król 2016-01-25


Obwieszczenie Burmistrza Poddębic z dnia 29.10.2013 roku

Obwieszczenie Burmistrza Poddębic z dnia 29.10.2013 roku

więcej...

2013-10-29


Obwieszczenie Burmistrza Poddębic z dnia 29.10.2013r.

Poddębice, dnia 29 października 2013 r.

OBWIESZCZENIE


Nasz znak: ROŚ. 6220.41.2013

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Poddębic informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie stacji LPG na działce o nr ewid. 222/2 obręb geod. Sworawa, gm. Poddębice”.

Z up. Burmistrza

Sekretarz Poddębic

(-) Elżbieta Król2013-10-29


Obwieszczenie Burmistrza Poddębic z dnia 14.10.2013r.

Poddębice, dnia 14 października 2013 r.
OBWIESZCZENIE
Nasz znak: ROŚ. 6220.13.2013
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Poddębic informuje

więcej...

2013-10-14


Obwieszczenie Burmistrza Poddębic z dnia 18.09.2013 roku

Obwieszczenie Burmistrza Poddębic z dnia 18.09.2013 roku

więcej...

2013-09-18

Archiwum aktualnosci


do góry ^^Wszystkie prawa zastrzeżone.


strony internetowe Łódź
Google+