strona glowna
gmina Poddebice
urzad
aktualnosci
oferty inwestycyjne
ogloszenia
galeria
mapy
kontakt
linki
 
ogłoszenia


Przymrozki Wiosenne

Mając na uwadze wystąpienie na terenie Gminy Poddębice niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych proszę o zgłaszanie strat w uprawach rolnych w Urzędzie Miejskim w Poddębicach ( pokój  nr 210 i 219) w terminie do dnia 2 czerwca 2017r. Dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Urzędem Miejskim w Poddębicach, tel. 43 8710745, 43 8710704, 43 8710744

2017-05-24


Informacje o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacje o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach z 2016r.


więcej...

2016-03-22


Udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 111020 E Poddębice - Byczyna - dr. powiatowa Nr 3708 E Poddębice - Ciężków - przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3707 E do drogi powiatowej Nr 3708E”

więcej...

2015-11-27


Udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 111008 E Mrowiczna - Tarnowa - granica gm. Dalików na odcinku od drogi gminnej nr 111015 E do granicy. gm. Dalików”

więcej...

2015-11-27


Udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskíego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111021E relacji Dominikowice - Balin - Lipnica na odcinku 2731,0 m"

więcej...

2015-11-27


Udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Dokończenie realizacji budowy i przebudowy układu komunikacyjnego gminy Poddębice"

więcej...

2015-11-16

Archiwum aktualnosci


do góry ^^Wszystkie prawa zastrzeżone.


strony internetowe Łódź
Google+