strona glowna
gmina Poddebice
urzad
aktualnosci
oferty inwestycyjne
ogloszenia
galeria
mapy
kontakt
linki
 
aktualności

W 2009 ROKU W GMINIE PODDĘBICE ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE INWESTYCJE


Budowa odwiertu geotermalnego w Poddębicach
12 mln zł kosztowała inwestycja związana z budową odwiertu geotermalnego w Poddębicach.
Zadanie w połowie zostało sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Spoczywającą na głębokości 2 km wodę termalną wydobyto na powierzchnię po ponad trzech miesiącach prac. Woda tłoczona i gromadzona jest w specjalnym zbiorniku. Jej temperatura sięga 71 stopni Celsjusza. Ma niskie zasolenie i właściwości lecznicze. Ciśnienie 190 barów, a wydajność 200 m3/h.
Budowa ronda w Poddębicach
Za 6 mln zł na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 72 i wojewódzkiej nr 703 w Poddębicach powstaje rondo.
Zadanie realizowane jest przez GDDKiA. Budowa ronda ma na celu usprawnienie komunikacji w mieście.Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Poddębice

Dotację w wysokości 11,4 mln zł z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymała Gmina Poddębice na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.
Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 13,5 mln zł.
Inwestycja objęła: ul. Północną, Młynarską, Sosnową, Brzozową, Piotrowskiego, Sienkiewicza, Pułaskiego, Kaliską, Wodną, Nadrzeczną, Przejazd, Konopnickiej, Mickiewicza, Targową i pl. Kościuszki w Poddębicach. Skanalizowane zostały również tereny pobliskiej Byczyny. 
W ramach zadania za 1,8 mln zł wybudowano w Poddębicach stację uzdatniania wody. Na ten cel udało się pozyskać środki unijne w wysokości 85% wartości zadania. Inwestycja realizowana była z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Budowa drogi w Starym Pudłowie
We wsi wybudowano 1,3 km nawierzchni asfaltowej.
Wartość przeprowadzonego przedsięwzięcia to 240 tys. zł.


Budowa drogi w Lipnicy
W Lipnicy powstał kilometrowy odcinek drogi.
Koszt przeprowadzenia inwestycji to 284 tys. zł.   


Modernizacja drogi w Rąkczynie
Za ponad pół miliona złotych utwardzono drogę w Rąkczynie.
Nowy trakt pojawił się na długości 1,8 km.


Budowa drogi w Niewieszu
We wsi wybudowano nową nawierzchnię asfaltową o długości 0,2 km.
Zadanie zostało zrealizowane za 100 tys. zł.

Modernizacja drogi w Sworawie

Na odcinku 0,2 km zmodernizowano drogę w Sworawie.
Przeprowadzone w tej miejscowości prace  kosztowały 83 tys. zł.

 

  • Niewiesz
  • Sworawa


Budowa drogi w Sempółkach

- w miejscowości na odcinku 2 km wybudowano nawierzchnię asfaltową
Wykonawca: Bud-Trans Sieradz
Koszt inwestycji: 485 tys. złBudowa drogi w Tarnowej
- budowa nawierzchni asfaltowej o długości 1,5 km
Wykonawca: Bud-Trans Sieradz
Koszt inwestycji: 302 tys. zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 140 tys. złBudowa drogi w Antoninie
-budowa nawierzchni asfaltowej o długości 2 km
Wykonawca: Bud-Trans Sieradz
Koszt inwestycji: 534 tys. zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 180 tys. zł 

Powrót do listy

do góry ^^Wszystkie prawa zastrzeżone.


strony internetowe Łódź
Google+