strona glowna
gmina Poddebice
urzad
aktualnosci
oferty inwestycyjne
ogloszenia
galeria
mapy
kontakt
linki
 
gmina Poddębice

Zabytki

KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM ŚW. KATARZYNY W PODDĘBICACH

   Kościół usytuowany jest w centrum miasta na niewielkim wzgórzu. Trzynawowa świątynia zamknięta jest wielobocznym prezbiterium z renesansowym sklepieniem kolebkowym z lunetami.
   Do najcenniejszych zabytków należy bogato zdobiony i złocony ołtarz z przełomu XVII i XVIII wieku z rzeźbami świętych: Wojciecha, Stanisława, Barbary (patronki fundatorki) i Katarzyny (patronki kościoła) oraz obrazami Bogurodzicy i św. Katarzyny.
   Godna obejrzenia jest również bogato inkrustowana ambona z postaciami czterech ewangelistów. 

  


PAŁAC RENESANSOWY

   Budowę pałacu, według projektu Jerzego Hoffmana, rozpoczął w 1610 roku Zygmunt Grudziński. Kilka lat później jego syn, Stefan dostawił loggię w stylu kalisko-lubelskim. W 1873 roku Napoleon Zakrzewski dobudował od strony północnej poprzeczny budynek nawiązujący stylem do trzonu głównego. (więcej: http://www.pdkis.archiwum.poddebice.pl/ )KOSCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI

   W północnej części poddębickiego parku w 1871 roku zbudowano zbór murowany należący do Parafii w Konstantynowie. Jest to skromny budynek z czerwonej cegły przykryty dwuspadpwym dachem z wieloboczną sygnaturką na szczycie. Na szczególną uwagę zasługuje dzwonnica, zbudowana z białej cegły, przykryta stylowym hełmem i nawiązująca do najlepszych wzorów renesansu. W bramie i w dwóch furtach znajdują się kraty o bogatej ornamentyce.KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM ŚW. MIKOŁAJA W KAŁOWIE

   Pierwsza wzmianka o kałowskim kościele pochodzi z 1393 roku. Obecny kościół pw. św. Mikołaja został zbudowany w 1786 roku przez braci Sulimierskich, właścicieli Kałowa.
   Jest to skromny, ale bardzo piękny przykład drewnianej budowli barokowej. Na skrzyżowaniu nawy głównej z transeptem znajduje się barowa wieżyczka z sygnaturką. Wnętrze jest podzielone na trzy nawy dwiema parami drewnianych kolumn, które podtrzymują sklepienie kolebkowe. Na belce tęczowej umiejscowiono rzeźby św. Szczepana i proroka Jeremiasza.
do góry ^^Wszystkie prawa zastrzeżone.


strony internetowe Łódź
Google+